Aj malý defekt na chodidle dokáže spôsobiť veľké problémy

Napísala 

Vo svojej praxi sa denne stretávam s menšími i väčšími defektami na chodidle klientov, ktoré im spôsobujú komplikácie, znižujú komfort chôdze a teda aj komfort života. Bohužiaľ, moju pomoc či radu vyhľadávajú ľudia až v čase, keď už ide o bolestivú záležitosť.

Prevádzka Dr. Foot v Bratislave je samostatné súkromné pracovisko, ktoré sa venuje predovšetkým problematickým chodidlám, prevencii vzniku syndrómu diabetickej nohy a zarasteným nechtom. Vytvárame podmienky pre úspešnú liečbu. Ako prioritu sme si stanovili nesklamať dôveru klientov.

K ich chodidlám pristupujeme s maximálnou opatrnosťou, zodpovednosťou a empatiou. Pracujeme s najkvalitnejšími nástrojmi za pomoci profesionálnych vysokootáčkových prístrojov Podolog Nova 3 nemeckej výroby so zdravotníckym atestom. Prevádzka je vybavená germicidným žiaričom zabezpečujúcim zdravé pracovné prostredie. Prevádzka Dr. Foot je ako prvá a zatiaľ jediná vybavená Arkadyho kockou, čo je metóda neinvazívneho ošetrenia zarastených nechtov. Vybudovali sme si medziodborovú spoluprácu s chirurgom MUDr. Jozefom Mrávikom, s diabetológom MUDr. Ľubomírom Barákom, s diabetologičkou MUDr. Renátou Palmajovou, s diabetológom MUDr. Jaroslavom Fábrym, diabetologičkou MUDr. Adrianou Ilavskou, PhD., s ortopedickým strediskom PODOTECH a s fyzioterapeutom Radovanom Vrabcom CPKT.

Ošetrenie sa od bežnej pedikúry líši individuálnym prístupom a spôsobom prevedenia. Ak má klient diagnostikovaný diabetes mellitus, pri prvej návšteve mu založíme kartu klienta s kontaktom na ošetrujúceho diabetológa.

Počas ošetrenia získavame maximum informácií o aktivitách klienta v jeho voľnom čase, o jeho pracovnom zameraní, o tvare a kvalite topánok, ktoré bežne nosí – a to z dôvodu čo najlepšie spoznať „chodidlo“ a zvoliť najvhodnejší spôsob ošetrenia. S klientom máme vždy spoločný cieľ: zvýšiť komfort chôdze a predísť zdravotným komplikáciám vyplývajúcich z diagnózy DM.

Nechty nôh a chodidiel ošetrujeme diamantovými frézami s vysokootáčkovým podologickým prístrojom. Diamantové frézy, kliešte a sondy sú sterilizovateľné, pri ošetrení každého klienta používame výlučne vysterilizované nástroje. Počas ošetrenia pracujeme len s jednorazovým materiálom (obrúsky, pracovné rukavice, buničitá vata atď.). Ošetrenie trvá priemerne 45-60 minút, klienta počas neho edukujeme a ak je to nutné, prechádza aj motiváciou a inštruktážou.

Špecializujeme sa na orthonyxiu

Orthonyxia znamená rovnanie zarastajúceho nechta. Ross-fraser špona sa vyrába individuálne z dentálneho drôtu hrúbky 0,4 mm alebo 0,5 mm podľa miery poškodenia a kvality nechtovej platničky. Špona je zachytená na oboch stranách nechtovej platničky (zarasteného nechtu) v strede (±) s omegou, ktorej úlohou je šponovať nechtovú platničku. Špona je nastavená na štyri posuny (t. j. štyri mesiace), potom stráca pružnosť a už neplní svoju úlohu. Ak je nutné pokračovať v terapii, vyrobí sa nová špona.

Druhým problémom, s ktorým sa často stretávame v našej praxi, je chýbajúca časť nechtovej platničky a to buď po chirurgickej ablácií z dôvodu zarastenia alebo po traumatizácií. Keďže nechtová platnička má svoju funkciu, je možné ju nahradiť protetickým materiálom UNGUISAN. Protetická náhrada nie je trvalé riešenie. K veľmi častému problému dolných končatín patrí aj interdigitálne mykotické ochorenie v medziprstovom priestore.

Projekt Zdravá noha

Klient v spolupráci s odborným pedikérom/podológom majú spoločný cieľ: dať chodidlá do stabilizovaného stavu, zvýšiť komfort chôdze klienta a v rámci prevencie predchádzať neskorším komplikáciám. Pod pojmom spoločný cieľ si predstavujeme hlavne spoluprácu klienta v období medzi návštevami pedikéra/podológa, čo znamená ošetrenie v domácom prostredí. K tomuto cieľu sa dostaneme iba správnou edukáciou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ošetrenia odborným pedikérom/podológom. Preto sme spustili projekt Zdravá noha, sériu edukačných besied a odborného poradenstva v oblasti starostlivosti o ľudské chodidlo, ktoré vedú pedikéri a špecializovaní odborníci podológovia.

Jednou z najčastejších neskorších komplikácií diabetu je syndróm diabetickej nohy, ktorý môže viesť až k amputácii dolnej končatiny alebo jej časti. Edukačné besedy a poradenstvo sú určené predovšetkým pacientom s diabetom mellitus, ich partnerom či rodine. Osveta má poukázať nielen na správne ošetrovanie nechtov nôh a chodidiel v domácom prostredí, ale aj na správny výber vhodných korekčných prvkov, ortopedických pomôcok, ponožiek, či ortopedickej obuvi s diabetickou úpravou.

Medzi najčastejšie problémy na chodidle patrí zarastajúci necht, chýbajúca časť nechtovej platničky, výskyt bradavice či kurieho oka, praskliny na plôške chodidla. Problémy sa vyskytujú u všetkých vekových kategórií bez rozdielu pohlavia, najväčší počet tvoria klienti s diabetes mellitus. Preto vznikol Projekt Zdravá noha zameraný na edukáciu a osvetu v starostlivosti o ľudské chodidlo. Projekt sme spustili v marci 2015, dosiaľ sme zorganizovali 34 edukačných besied na celom území Slovenska.

A na záver desatoro špeciálne pre diabetikov:

 1. Noste vhodnú obuv a ponožky.
 2. Každý deň nohy kontrolujte.
 3. Pozor na poranenia – nechoďte bosý, pozor pri domácom ošetrení.
 4. Dodržujte hygienu.
 5. Pedikúru si vyberajte odbornú špecializovanú na zdravotné ošetrenie chodidiel – suchú.
 6. Predchádzajte mykotickým ochoreniam nôh.
 7. Nohy pravidelne precvičujte.
 8. Aktívne sa hýbte, chôdza je najzdravšia a najprirodzenejšia pre telo
 9. Nefajčite a nezaťažujte nohy nadváhou.
10. Navštívte lekára ihneď pri podozrení ochorenia nôh.

 

Zuzana Myšíková Černá

 

 

Posledná úprava 18.10.2017
Zuzana Myšíková Černá

Odborný pedikér a lektor v oblasti starostlivosti o ľudské chodidlo. Zameranie: Orthonyxia, neinvazívne ošetrenie zarastajúcich nechtov šponovaním
Zakladateľka Projektu Zdravá noha
zdravanoha@somdiabetik.sk