Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

Diabetologická, interná a metabolická ambulancia

H u m a n - c a r e

Košice

Dedí sa cukrovka, alebo nededí? Otázka, ktorá nás zaujíma, keď niekomu v našej rodine diagnostikovali diabetes. V niektorých rodinách sa cukrovka prejaví dokonca v každej generácii. Počet členov rodiny s cukrovkou narastá, ochorenie sa u nich objavuje v čoraz nižšom veku. Na chorobu rezignujú a berú ju ako nechcené dedičstvo, ktoré v podstate očakávali.

K edukácii diabetika druhého typu patrí odporúčanie lekára viac sa hýbať. Pacienti, ktorí sa zväčša roky aktívne nehýbali, však zvyčajne nevedia, aký druh športu je pre nich vhodný a v akej intenzite.

Ak nie si ochotný zmeniť svoj život, nie je ti pomoci. Tento známy výrok povedal staroveký liečiteľ Hipokrates, ktorý už vtedy vedel, že zdravie má v rukách predovšetkým konkrétny človek, až potom jeho lekár. Pre diabetikov druhého typu, najmä tých s nadváhou, táto poučka platí špeciálne.

Ktorá práca je pri tejto diagnóze vhodná a ktorá nie? Musí diabetik povedať zamestnávateľovi, že má cukrovku? A čo nočné zmeny? Na tieto citlivé otázky odpovedá Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. z diabetologickej, internej a metabolickej ambulancie Human-care v Košiciach.

„Keď sme sa pýtali diabetikov na ich skúsenosti so šoférovaním, s prekvapením sme zistili, že až 56 % z nich si počas dlhších jázd nemeria glykémie a nemajú pri sebe v aute rýchle sacharidy. Podľa nášho prieskumu polovica diabetikov prvého typu a tri štvrtiny diabetikov druhého typu nikdy nepreberali problematiku šoférovania s lekárom.“