Rodičia, deti, partneri. Diabetik v rodine

Napísal 

Dedí sa cukrovka, alebo nededí? Otázka, ktorá nás zaujíma, keď niekomu v našej rodine diagnostikovali diabetes. V niektorých rodinách sa cukrovka prejaví dokonca v každej generácii. Počet členov rodiny s cukrovkou narastá, ochorenie sa u nich objavuje v čoraz nižšom veku. Na chorobu rezignujú a berú ju ako nechcené dedičstvo, ktoré v podstate očakávali.

Pravdou je, že dedičnosť existuje, a členovia „diabetických“ rodín skutočne musia počítať s vyššou pravdepodobnosťou vzniku ochorenia. Svoju úlohu však zohrávajú aj stravovacie zvyklosti a životný štýl rodiny. Štafeta "výbornej kuchárky" sa prenáša z generácie na generáciu, deti sú najskôr bacuľaté, neskôr majú nadváhu, v dospelosti sú už obézne a majú „našliapnuté" na diabetes 2. typu. S rastúcou hmotnosťou ubúda prirodzený pohyb. Vzrastá počet fastfoodov, supermarkety ponúkajú sladšie a tučnejšie potraviny – a tak sa "rodina diabetikov" rozrastá. Riešením je zmeniť životný štýl pacienta s diabetom i celej rodiny, zaradiť do denného rozvrhu fyzickú aktivitu, strážiť si hmotnosť a variť chutne, no podľa zásad zdravej výživy. Len tak sa dá vzniku diabetu 2. typu zabrániť, alebo aspoň oddialiť jeho nástup. Zmeny v živote sa nerobia jednoducho, ak však diabetika podporí celá rodina, budú nad cukrovkou víťaziť spoločne. Navyše, strava diabetika nie je žiadna diéta, netreba pre neho variť špeciálne jedlá, naopak, to, čo je dobré a zdravé pre diabetika, je zdravé aj pre celú rodinu. K zdravému životnému štýlu rodiny diabetika patria aj pravidelné preventívne prehliadky a pozitívny prístup k životu.

Minimum, ktoré by mali vedieť rodičia diabetika...

...že deti s cukrovkou by mali žiť úplne rovnako ako ich rovesníci. Prvou reakciou rodičov je zvyčajne šok, strach o dieťa a obava, že v ich živote sa všetko zmení – čo nie je nutné. Dôležitá je disciplína, dodržiavať denný režim a zapojiť samotné dieťa do zvládania diagnózy. Rodič by sa mal naučiť, čo jeho dieťa s DM potrebuje * čo je to pravidelný stravovací a inzulínový režim * čo definitívne odstrániť z jedálnička a čím ho naopak obohatiť, čo v stravovaní vylepšiť. Keď má rodič dostatok vedomostí o cukrovke, dokáže pochopiť nielen chorobu, ale aj reakcie tela dieťaťa na jej príznaky. Rodičia by sa mali snažiť zvládnuť vlastnú úzkosť a obavy, aby ich zbytočne neprenášali na syna či dcéru. Dieťaťu by mali vysvetliť primerane jeho veku: závažnosť tejto choroby * poučiť ho, čo môže, čo musí a čo nemôže * do akej miery to ovplyvní jeho doterajší život * povzbudiť ho, aby malo istotu, že nie je na chorobu samé.

Rodičia s dieťaťom, samozrejme, nemôžu tráviť všetok čas, preto sa postupne aj dieťa musí naučiť počítať sacharidové jednotky, používať glukomer a aplikovať inzulín. S praxou sa tieto zručnosti stávajú rutinou najskôr pre rodičov, potom aj pre dieťa. Pomocou glukomeru si dieťa môže odmerať hladinu cukru v krvi, ak je podozrenie, že klesá. Musí si samé vedieť aj pomôcť, aby dokázalo predísť hypoglykémii. Vždy by malo mať so sebou prvú pomoc v podobe malého džúsu, cukru alebo hroznového cukru. Tieto cukry sa v tele rýchlo premenia na glukózu a pomôžu dieťaťu zvládnuť hypoglykémiu.

Detský diabetik v škole

Najdôležitejšie sú inzulínové injekcie. Väčšina detí si aplikuje injekciu ráno pred raňajkami, pred obedom, večer pred večerou a pred spaním. Dnes už majú všetky deti inzulínové perá, ktoré podanie inzulínu uľahčujú. Aplikovať si inzulín dokážu deti približne v deviatich až desiatich rokoch. Väčším problémom býva správne odmeranie inzulínovej dávky, rodičia preto môžu požiadať triedneho učiteľa, aby dávku skontroloval. Deti potrebujú mať v škole pokojné a hygienické miesto, kde si môžu pichnúť inzulín tak, aby ich spolužiaci nevyrušovali – určite takým miestom nemá byť WC!

Dieťa má jesť šesťkrát denne v pravidelných intervaloch. Dôležité je dohliadnuť, aby malý diabetik dostal jedlo včas alebo aj prednostne, ak treba. Veľký časový rozdiel medzi pichnutím inzulínu a jedlom by totiž mohol spôsobiť hypoglykémiu. Deti s diabetom môžu v školskej jedálni jesť so spolužiakmi, dôležité je, aby mali regulované množstvo jedla. Staršie deti už väčšinou dokážu určiť správne množstvo inzulínu, aby si občas mohli dať aj sladké jedlo.

Detský diabetik by nemal byť oslobodený od telocviku. Môže cvičiť a športovať rovnako ako ostatné deti. Tieto deti zvládnu aj školské výlety, školu v prírode, či letný detský tábor. Menšie deti by mali sprevádzať rodičia. Iba tak dieťa zažije to, čo jeho spolužiaci, a nebude sa cítiť kvôli diabetu vyradené z kolektívu. Od štrnástich až pätnástich rokov už deti bývajú v liečbe samostatné a dokážu sa o seba postarať aj niekoľko dní bez prítomnosti rodičov. To znamená, že si vedia pichať injekcie a merať glykémiu, ale najmä sa vedia rozhodovať o vhodnej dávke inzulínu v určitej záťažovej životnej situácii.

Spolužiaci by mali byť o diabete svojho kamaráta informovaní. Je prospešné, ak detský diabetik dostane v škole možnosť vysvetliť iným deťom, čo je diabetes, prečo vzniká a ako sa lieči, ukázať im glukomer a inzulínové pero. Zvýši to jeho sebavedomie a odstráni zbytočné tajnosti okolo jeho ochorenia. Rodičia, pedagógovia i lekári by mali mať spoločný cieľ: aby dieťa s diabetom jeho diagnóza čo najmenej hendikepovala. Dieťa treba podporovať, aby nebralo diabetes ako prekážku jeho záľub ani životných plánov.

Môže cukrovka ohroziť partnerský vzťah?

Ak si vyberiete pre život starostlivého partnera, ktorý sa o vás zaujíma, bude tak robiť aj potom, ako vám diagnostikujú diabetes. Opačným príkladom je nevšímavý partner, bez záujmu o pocity a potreby druhých. Ten sa zrejme nebude zaujímať o partnera s diabetom ani vtedy, keď mu bude zle. Niektorí partneri diabetikov dávajú najavo svoje obavy a hovoria o nich, iní nie. Mnohí partneri majú o diabetika strach, vnímajú ako riziko, keď sa o seba nedostatočne stará, majú obavy z hroziacich komplikácií. Stáva sa však aj to, že niektorí partneri ako ohrozenie vzťahu vnímajú skutočnosť, že diabetik chce chudnúť a náhle meniť životný štýl.

Diabetes, samozrejme, ovplyvňuje každodenný spoločný život. Partneri, ktorým na vzťahu záleží, sa dokážu vzájomne prispôsobiť v plánovaní aktivít, v športe, v sexe. Diabetici sa sťažujú, že ich partneri občas nechápu. Človeku, ktorý nikdy nezažil hypoglykémiu, len ťažko vysvetlia, že je nutné odložiť odchod z domu na plánovanú akciu, pretože diabetik musí riešiť akútny zdravotný problém. Zaťažkávajúcou skúškou vzťahu býva aj meranie glykémie pred sexom a riešenie prípadnej hypoglykémie po ňom. Partner nie vždy dokáže rozoznať, kedy diabetik potrebuje pomoc a kedy si dokáže pomôcť sám. Najmä ženy diabetičky nie sú zvyknuté žiadať o pomoc, chcú dokázať, že všetko zvládnu samé. Na druhej strane, chorý človek niekedy využíva diabetes ako zbraň voči partnerovi, či ako prostriedok na jeho pripútanie.

Komunikujte! Komunikujte!

Podobným nedorozumeniam a problémom môžete predchádzať jedine otvorenou komunikáciou vo vzťahu. Diabetik by mal dať partnerovi najavo, akú formu podpory potrebuje, a zároveň oceniť všetko, čo pre neho partner robí. Aby mohli partneri diabetikov podporovať, potrebujú si občas od choroby a kontaktu s ňou odpočinúť, najmä ak už nastúpili komplikácie. Oni sú tí, ktorí sa môžu vzdialiť a nabrať silu, diabetik od choroby odísť nemôže. Partnerom diabetikov treba takýto oddych umožniť, aby boli schopní zvládať starostlivosť o chorého partnera dlhodobo.

A čo sex?

Diabetes, najmä nedostatočne kompenzovaný, môže byť vážnym ohrozením sexuálneho života partnerov. Poškodenie nervov a ciev má za následok zníženie citlivosti v pohlavných orgánoch. Porucha prekrvenia často spôsobuje poruchy erekcie u mužov a nedostatočnú lubrikáciu či ťažkosti s dosiahnutím orgazmu u žien. Dobrá správa znie, že pacienti s diabetom dobre reagujú na liečbu erektilnej dysfunkcie, nehanbite sa teda vyhľadať pomoc špecialistu. Najlepšie však je, samozrejme, komplikáciám diabetu predchádzať.

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
Záznam prednášky v rámci projektu Žijeme na hrane a Dia dni v lekárňach

 

Posledná úprava 28.10.2017
Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.

Diabetologická, interná a metabolická ambulancia

H u m a n - c a r e

Košice