Aj pri diabete platí Mojžišov zákon: nielen poznať desatoro, ale aj podľa neho konať

Napísal 

Cyklus besied Život s diabetom, ktoré poriada občianske združenie Diador, pokračoval v polovici decembra prednáškou Diabetes a srdce. O tom, čo môže pre diabetika urobiť kardiológ, hovoril Prof. MUDr. Ján Murín, CSc. z I. internej kliniky LF UK a UN Bratislava. Pre tých, ktorí sa na prednášku spojenú s besedou nedostali, sme pripravili krátky záznam najdôležitejších myšlienok, ktoré tu odzneli.

Akú úlohu v starostlivosti o diabetika teda má kardiológ? Profesor Murín sa k diabetológii dostal počas praxe na koronárnom oddelení: – Zaznamenali sme, že ak so srdcovou arytmiou, infarktom alebo zlyhávaním srdca prišli do nemocnice diabetici, ich zdravotný stav bol horší. Ukázalo sa, že kardiológovia potrebujú poznať aj diagnózu DM, aby dokázali lepšie liečiť svojich pacientov.

Zo 100 prípadov infarktu má polovica pacientov diabetes alebo prediabetes. Podobné súvislosti s cievnymi mozgovými príhodami nachádzame aj na neurológii, kam chodím na konzíliá. Polovicu diabetikov postihne srdcové zlyhávanie, aj keď nie každý o tom vie, pretože príznaky ako nevýkonnosť, slabosť, zadýchavanie sa pri prekonávaní schodov sa často pripisujú veku. Nástup srdcového zlyhania môžeme spomaliť, ak odstránime faktory, ktoré k nemu vedú, a DM je jedným z nich.

Ešte raz zopakujem: v porovnaní s nediabetikom hrozí diabetikovi rovnakého veku dvojnásobné riziko, že ho postihne srdcové zlyhávanie, infarkt, cievna mozgová príhoda, ochorenie periférnych ciev, ASVD alebo predčasné úmrtie. Dvaja z troch diabetikov umierajú na kardiovaskulárne alebo cerebrovaskulárne ochorenia. Diabetes teda môžeme zaradiť medzi kardiovaskulárne ochorenia. Viaceré antidiabetiká pomáhajú zlepšiť stav aj pri chorobách srdca. Takže to, čo je účinné pri diabete, robí dobre aj pri chorobách srdca, tie isté zásady prevencie a liečby pomáhajú na viacerých frontoch.

Ak porovnáme 60-ročného diabetika a 60-ročného nediabetika s hypertenziou, diabetik potrebuje na liečbu 3-4 lieky, nediabetik jeden, maximálne dva. Hypertenziu srdce nemá rado, je to preň záťaž podobná zdvíhaniu činky. Keď je krvný tlak dlhodobo vysoký a neliečený, sval zhrubne a zhrubnutý srdcový sval je náchylný na poruchy rytmu, srdcové zlyhávanie a náhlu smrť. Infarkty srdcové aj mozgové sú u diabetika o štvrtinu väčšie.

Pred desiatimi rokmi sa zistilo, že niektoré antidiabetiká poškodzujú srdce. To viedlo EMA (European Medical Asociation) a ŠÚKL k tom, aby donútili výrobcov liekov urobiť bezpečnostné štúdie. Niektoré lieky boli vyradené, objavili sa nové, bezpečnejšie. Medzi ne patrí empagliflozín, ktorý rýchle vyháňa cukor z krvi a vylučuje ho močom. Takže ak kedysi platilo, že „sladký moč“ signalizuje dekompenzovaný diabetes, pri tomto lieku je to naopak. Upravuje aj zápalové parametre a znižuje riziko hospitalizácie z dôvodov srdcového zlyhávania. Vedľajšie účinky, najmä častejšie močové či gynekologické infekcie, vyváži benefit, ktorým je úprava hladiny cukru a zároveň aj predchádzanie tichej ischémii.

Okrem skutočného veku máme aj cievny vek. Päťdesiatročný diabetik má cievny vek zvyčajne o dekádu vyšší, jeho cievy majú teda 55 – 65 rokov. Preto by mali byť všetci diabetici s DM2 liečení statínmi na cholesterol.

Diabetici by mali poznať rizikové faktory, aby vedeli, ako oddialiť vážne zdravotné komplikácie. Určite treba pravidelne sledovať a upraviť krvný tlak. Ak doma ešte nemáte tlakomer, mal by vám ho o pár dní doniesť Ježiško.

Veľmi dôležité je upraviť hmotnosť. Explózia DM2 súvisí s explóziou obezity, jasne to vidieť napríklad v Číne, kde zaznamenali vysoký nárast aj obezity, aj DM2. V Európe je najviac diabetu a obezity na juhu, v Grécku, v Taliansku, kde ľudia radi a dobre jedia a málo sa hýbu. Na severe, v Škandinávii je týchto ochorení menej, keďže Škandinávci sa zdravšie stravujú, behajú a športujú. Známe sú výsledky dánskeho pokusu na dvoch skupinách pacientov s DM2: jedna bola liečená, druhá k bežnej liečbe dostávala aj inštrukcie, ako si upraviť hmotnosť a znížiť krvný tlak, hladinu cukru aj cholesterol. Po čase sa ukázalo, že pacienti zo skupiny, ktorá bola dobre edukovaná a kontrolovaná, žili priemerne o osem rokov dlhšie.

Keď sa človek s DM2 zdravo stravuje, športuje, nefajčí a upraví si krvný tlak, predíde mnohým vážnym zdravotným komplikáciám. Ak majú obaja rodičia DM, s vysokou pravdepodobnosťou dostanú diabetes aj ich deti, najmä ak „zdedia“ kuchársku knihu a životný štýl s nedostatkom pohybu. Ale od ich správania závisí, či DM u nich nastúpi už v päťdesiatke, alebo až v sedemdesiatke.

Čo sa týka fajčenia, diabetik by mal byť prestať fajčiť. Ak diabetik fajčí, je to samovražedné konanie.

Platí tu to, čomu hovoríme „Mojžišov zákon“: Vieme, čo máme robiť, ale treba podľa známych zásad aj konať. Ten, kto dodržiava desatoro diabetika, bude zdravší a bude žiť dlhšie.

 

Posledná úprava 03.11.2020
redakcia

PR / záznam z tlačovej besedy / z edukačnej prednášky