Komplikácie diabetu 1. Srdcovocievne ochorenia

Napísal 

Srdcovocievne ochorenia patria medzi najčastejšie komplikácie diabetu a diabetikom hrozia 2-4krát častejšie, ako dospelým bez diabetu. Tieto problémy majú pri súčasnom diabete zároveň ťažší priebeh a horšiu prognózu.

Asi 70 % úmrtí na diabetes u pacientov starších ako 65 rokov súvisí práve s poškodením srdca. Preto musia pacienti obyčajne podstúpiť rôzne vyšetrenia zamerané na problémy so srdcom a tiež by si mali kontrolovať krvný tlak, hladinu cholesterolu a triglyceridov. Hladina cholesterolu a triglyceridov by sa mala kontrolovať aspoň raz ročne alebo aj častejšie – kým sa podarí dosiahnuť cieľové hodnoty. Lekár môže odporučiť aj EKG vyšetrenie. Najčastejšou príčinou ochorenia srdca v dôsledku diabetu je postihnutie väčších tepien, ktoré vyživujú jednotlivé orgány,  a to najmä procesom aterosklerózy, ktorý vedie k zúženiu alebo aj uzáveru tepien a následne dochádza k nedokrveniu orgánov. Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná, ak postihne tepny srdca (= ischemická choroba srdca), mozgové tepny, tepny dolných končatín alebo aortu.

Ischemická choroba srdca môže viesť k akútnemu srdcovému infarktu, či dokonca náhlej smrti spôsobenej poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu. Diabetikom hrozí aj vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania, pri ktorom srdce stráca schopnosť dostatočne pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v končatinách.

Aterosklerotické zúženie tepien môže mať závažné dôsledky aj v oblasti dolných končatín. Spočiatku sa ich postihnutie prejavuje bolesťami v lýtkach a chodidlách pri chôdzi, neskôr sa môžu objaviť aj v pokoji a v najťažších prípadoch dochádza k odumretiu časti končatiny, čo môže vyžadovať až amputáciu.

Vyššie riziko srdcovocievnych komplikácií hrozí diabetikom, ktorí majú srdcovocievne choroby v rodine alebo fajčia. Prevencia by mala zahŕňať pravidelné cvičenie, zníženie telesnej hmotnosti, ale aj kontrolu a manažment stresu. Mnohé štúdie dokázali, že správna kontrola diabetu pomáha predchádzať vzniku a zastaviť progresiu srdcovocievnych ochorení.

Cievna mozgová príhoda

Rovnako ako ochorenia srdca hrozí pacientom s cukrovkou aj 2-4x vyššie riziko cievnej mozgovej príhody, keďže ateroskleróza často postihuje aj tepny vyživujúce mozog. Preto by pacienti s diabetom mali poznať varovné príznaky a ak by sa objavili, okamžite vyhľadať lekára. Patrí medzi ne náhla slabosť, krátkodobé straty vedomia, ochabnutie jednej strany tváre či tela, znecitlivenie tváre, ruky či nohy, prechodné ochrnutie končatín, poruchy reči, náhle zhoršenie zraku na oboch očiach a závrate. Riziko „porážky“ zvyšuje fajčenie, vysoký krvný tlak, ale aj vysoké hladiny cholesterolu. Keď sa ich darí dostatočne kontrolovať, klesá aj riziko mozgovej príhody.  
 

Posledná úprava 03.11.2020
redakcia

PR / záznam z tlačovej besedy / z edukačnej prednášky