Komplikácie diabetu 4. Diabetická nefropatia (ochorenie obličiek)

Napísal 

Jednou zo závažných komplikácií cukrovky je poškodenie obličiek, ktoré časom vedie k ich zlyhávaniu. Diabetes je v súčasnosti dokonca najčastejšou príčinou zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby. Žiaľ, problémy sa nijako neprejavujú, až kým ochorenie nepostúpi do nezvratného štádia.

Pri diabetickej nefropatii obličky strácajú svoju filtračnú schopnosť, keďže vysoké hladiny cukru poškodzujú ich bunky. Kým pri diabete typu 1 ide najmä o účinok samotnej vysokej hladiny glukózy, pri diabete 2. typu sa väčšinou spája viacero faktorov, ktoré obličky postupne ničia. Ak sa problém včas neodhalí a nelieči, dochádza k úplnému zlyhaniu funkcie obličiek a jedinou možnosťou liečby je dialýza alebo transplantácia.

Príznaky zlyhávania obličiek sa prejavujú až v pokročilých štádiách ochorenia a patria medzi ne pretrvávajúce opuchy horných alebo dolných končatín v dôsledku zadržiavania tekutín, spenený moč, prírastok na hmotnosti, strata chuti do jedla a celkový pocit slabosti. Pokiaľ sa u pacienta s diabetom tieto prejavy vyskytnú, mal by o tom ihneď informovať svojho lekára.

Aj bez prítomnosti ťažkostí by však diabetici mali aspoň raz ročne podstúpiť rozbor moču, rovnako ako vyšetrenie hodnoty kreatinínu a albumínu v krvi. Zatiaľ čo včasné štádiá zlyhávania obličiek je možné ovplyvniť, zvrátiť ich rozvoj alebo aspoň spomaliť ich progresiu, pri pokročilejších štádiách je proces nezvratný. Preto je potrebná včasná diagnóza komplikácie pravidelným skríningom a včasná intenzívna liečba, ktorá spočíva v čo najlepšej glykemickej kontrole, kontrole krvného tlaku, redukcii príjmu bielkovín do 1g na kilogram telesnej hmotnosti, prevencii zápalov obličiek a porúch odtoku moču.
 

Posledná úprava 10.08.2015
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a primár Národného diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni