Komplikácie diabetu 5. Poškodenie zraku

Napísal 

Diabetes 1. aj 2. typu môže spôsobiť čiastočnú stratu zraku a bez liečby viesť až k slepote. Štúdie dokazujú, že pravidelnou kontrolou zraku a včasnou liečbou prípadných problémov je možné predísť až 90 % prípadov slepoty súvisiacej s cukrovkou. Preto by mali diabetici chodiť pravidelne aspoň raz za rok na očné vyšetrenie, a to aj pokiaľ nepociťujú žiadne problémy.

Cukrovka je v súčasnosti dokonca najčastejšou príčinou vzniku slepoty u dospelých vo veku 20-74 rokov. Medzi najčastejšie poruchy zraku súvisiace s cukrovkou patrí diabetická retinopatia, glaukóm (zelený zákal) a sivý zákal.

Diabetická retinopatia

Diabetickou retinopatiou (poškodenie sietnice) trpí takmer polovica ľudí s cukrovkou. Príčinou je poškodenie drobných cievok sietnice (môžu opuchnúť, zlomiť sa, prepúšťať tekutinu...), ktoré spôsobuje zahmlievanie zraku a pokiaľ sa ochorenie nelieči, pacient môže dokonca oslepnúť – v súčasnosti je toto ochorenie najčastejšou príčinou nezvratnej slepoty v rozvinutých krajinách. Riziko oslepnutia je u diabetikov približne 10-20 krát vyššie ako u nediabetikov. Čím dlhšie pacient trpí cukrovkou, tým vyššia je pravdepodobnosť vzniku tohto veľmi závažného ochorenia.

Medzi príznaky diabetickej retinopatie patrí rozmazané videnie, škvrny či tiene pred očami a bolesť oka. Vo včasných štádiách sa však ochorenie nemusí prejavovať žiadnymi príznakmi, preto je veľmi dôležité, aby si diabetici nechávali pravidelne kontrolovať zrak u očného lekára aspoň raz ročne a pokiaľ sa objavia akékoľvek zmeny videnia, navštívili ho okamžite.

Pacienti s cukrovkou 1. typu by mali prvé vyšetrenie u očného lekára podstúpiť asi 3-5 rokov od vzniku diabetu a od veku 10 rokov potom chodiť na prehliadky pravidelne každý rok. Len zriedka sa u nich retinopatia vyvinie pred pubertou. Rozsiahla štúdia ukázala, že prísnou kontrolou cukru a užívaním inzulínovej terapie je možné u diabetikov 1. typu znížiť riziko vzniku retinopatie až o 50-75 %.

Pri diabete 2. typu by mal pacient podstúpiť vyšetrenie oka okamžite, ako sa cukrovka odhalí. Základom prevencie vzniku retinopatie je kontrola hladiny cukru v krvi, krvného tlaku a cholesterolu. Niektorí pacienti musia podstúpiť laserovú operáciu či užívať lieky vo forme injekcií, aby sa znížilo riziko vážneho poškodenia zraku.

Ženy, ktoré trpia diabetom a otehotnejú, by mali podstúpiť komplexné očné vyšetrenie počas prvého trimestra a počas celého tehotenstva spolupracovať s oftalmológom a zrak dôsledne kontrolovať (toto odporúčanie sa nevzťahuje na ženy s gestačným diabetom).

Pri diabete hrozia 3 typy retinopatie:

•    Retinopatia očného pozadia – pri tomto type už sú cievy v oku poškodené, ale neprejavujú sa žiadne poruchy zraku. V tomto štádiu je veľmi dôležité kontrolovať cukor v krvi a predchádzať tak progresii do vážnejšieho ochorenia.
•    Makulopatia – poškodenie vzniká na kritickom mieste v oku – makule, preto sa makulopatia prejavuje výraznou stratou zraku.
•    Proliferatívna retinopatia - je najzávažnejšou formou poškodenia sietnice. Vzniká ako dôsledok ochorenia ciev, ktoré sú stenčené či dokonca uzavreté a tak nedokážu dostatočne okysličovať oko. Dochádza k ich remodelácii a v zadnej časti oka sa začnú vytvárať nové, abnormálne cievy. Tiež dochádza k mohutnej novotvorbe väziva s následným častým krvácaním do sietnice i sklovca. V konečnom štádiu ochorenia môže dôjsť k odlúpeniu sietnice a k slepote.

Glaukóm – zelený zákal

Pri zelenom zákale sa v oku hromadí tekutina a zvyšuje sa vnútroočný tlak, čo môže poškodiť nervy a cievy v oku, a tak spôsobiť poruchy zraku. Spočiatku však nespôsobuje žiadne príznaky, až kým nie je ochorenie v pokročilom štádiu, kedy už spôsobuje výrazné problémy so zrakom. Niekedy sa môže ochorenie prejaviť bolesťami hlavy, bolesťou oka, zahmleným videním, slzením, ale aj svetelnými kruhmi okolo svetiel (pacient vidí okolo zdrojov svetla „svätožiaru“).

Okrem „bežného“ glaukómu majú ľudia s cukrovkou tiež vyššie riziko vzniku zriedkavého typu ochorenia – neovaskulárneho glaukómu. Pri tomto type sa v dúhovke začnú vytvárať nové cievy, ktoré bránia normálnemu odtekaniu tekutiny z oka a tým sa zvyšuje vnútroočný tlak. Ochorenie sa ťažko lieči.

Sivý zákal

Sivý zákal spôsobuje zahmlenie šošovky oka, ktoré znemožňuje správne zaostrovanie zraku na svetlé predmety. Človek so sivým zákalom preto vidí rozmazane. Aj keď toto ochorenie môže postihnúť kohokoľvek, u diabetikov sa rozvíja v mladšom veku. Lieči sa chirurgickým zákrokom, pri ktorom sa očistí alebo odstráni zahmlená šošovka a nahradí sa implantátom.
 

Posledná úprava 10.08.2015
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a primár Národného diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni