Komplikácie diabetu - úvod

Napísal 

Doc. MUDr. Emil MARTINKA, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti pri SLS: "Diabetes mellitus je jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Je to globálna a najrýchlejšie sa rozvíjajúca epidémia 21. storočia, ktorá je

...4. hlavnou príčinou všetkých úmrtí vo väčšine rozvinutých krajín. Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 350 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100-150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia alebo sú v štádiu prediabetického syndrómu, čo znamená, že majú vyššiu hladina cukru, ako je normálne, no ešte nie tak vysoká, aby sa dala klasifikovať ako diabetes. Spomedzi všetkých prípadov diabetu tvoria 80 - 90% pacienti s cukrovkou 2. typu. Ak cukrovka nie je dostatočne liečená, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Diabetici majú vyššie riziko srdcovocievnych ochorení, ktoré sú zároveň náročnejšie na liečbu a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu."

Ak sa cukrovka dostatočne nelieči, môže spôsobiť množstvo komplikácií, ktoré môžu postihnúť prakticky akýkoľvek orgán v našom tele. Ide o závažné a niekedy dokonca život ohrozujúce dôsledky. Najčastejšie napáda srdce a cievy, oči, obličky, nervy a ústnu dutinu. Medzi najčastejšie komplikácie diabetu preto patria:

* ochorenie srdca
* cievna mozgová príhoda
* poškodenie nervov
* ochorenie obličiek
* poškodenie zraku
* problémy s trávením
* erektilná dysfunkcia
* kožné problémy
* infekcie
* problémy so zubami

Príčina vzniku komplikácií

Dlhodobo vysoké hladiny cukru v krvi výrazne poškodzujú cievy a nervy, a to vedie k vzniku ďalších problémov. Komplikácie diabetu sú teda spôsobené buď poškodením ciev, ktoré potom nedokážu dostatočne prekrvovať tkanivá a orgány, alebo poškodením nervov, alebo oboch.

 

 

Posledná úprava 03.11.2020
redakcia

PR / záznam z tlačovej besedy / z edukačnej prednášky