O sociálnom minime diabetika

Napísal 

Diabetici tvoria po Indii a Číne počtom tretiu najväčšiu krajinu na svete, povedala v prednáške o sociálnom minime diabetika PhDr. Andrea Bukovská. Prinášame stručný záznam informácií, ktoré poskytla počas svojho vystúpenia na bratislavskom DiaDni 2018.

Cukrovka je komplexné ochorenie, ktoré zasahuje do všetkých oblastí života a zdravia. Únava či nechuť do života sa často pripisujú starnutiu a vyčerpaniu, a pritom to môže byť DM. Takíto pacienti po nasadení liečby a úprave životného štýlu opäť ožijú.

Diabetici sú viac ohrození vírusmi, to je dobré uvedomiť si pred zimnou sezónou a nechať sa zaočkovať.

Viacerým diabetikom sa nepáči, že DM je zaradený medzi zdravotné postihnutia. Je tam preto, lebo má sociálne dôsledky a s diskrimináciou sa diabetici ešte aj dnes často stretávajú aj v škole, aj v práci. Médiá pomáhajú, ale niekedy aj škodia, a to tým, že ukazujú len celebrity, predovšetkým vrcholových športovcov, ktorí s cukrovkou dosahujú skvelé výsledky. Laici si pod vplyvom takých článkov myslia, že diabetikovi nič nie je, len si nemôže sladiť kávu.

A pritom k diagnóze DM sa často postupne pripájajú orgánovo špecifické komplikácie, ako diabetická encefalopatia, diabetická myelopatia, choroby kostí, kĺbov, spojiva, choroby kože, parodontu, slizníc, syndróm diabetickej nohy, problémy v intímnom živote a ďalšie. U diabetikov, ktorí majú zlé glykémie, sa často prejavujú depresie.

K sociálnym dôsledkom patrí okrem choroby a zdravotného postihnutia aj diskriminácia na pracovnom trhu, niekedy aj v školách, a nepriaznivá sociálna situácia, vzhľadom na vyššie náklady na stravovanie, na možnú nezamestnanosť, prípadne na nízke invalidné dôchodky. Stretávame sa s tým, že diabetika nechcú zamestnať s odôvodnením, že môže hocikedy ochorieť – aj keď dobre stabilizovaný diabetik je schopný pracovať a mal by pracovať. Ak ide o nočné služby, jeho schopnosť posúdi lekár.

Miera funkčnej poruchy:
30 % - DM2: diéta, bez komplikácií
40 % - DM2: diéta – PAD – bez komplikácií
50 % - DM1 – DM2: inzulín, diéta, bez komplikácií
60 % - DM ťažko kompenzovateľný inzulínom, dia-dieťa
70 % – 80 % - chronické komplikácie DM

Pri priznanej viac ako 50-percentnej funkčnej poruche má diabetik nárok na preukaz ZŤP, zľavy v doprave, výhodnejšiu daň za psa, ak ho vzhľadom na problémy zraku potrebuje ako vodiaceho psa. Ľudia sa často sťažujú, že im uznali „len“ 40 % a teda že nemajú nárok na výhody – namiesto toho, aby boli radi, že super, ešte som na tom dobre, keď nepotrebujem preukaz ZŤP.

Zákony, ktoré máme na to, aby diabetikom pomáhali – zákon č. 448/2008 Z. z. (rieši sociálne služby, ako sociálne poradenstvo, opatrovateľské služby, predčítanie, prepravu, sprievod, tlmočenie, požičiavanie pomôcok, zariadenia sociálnych služieb, krízovú pomoc, monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci) a č. 447/2008 Z. z. (rieši peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP, a to opakované aj jednorazové). K opakovanýcm peňažným príspevkom patria príspevky na diétne stravovanie, hygienu, opotrebovanie bielizne, obuvi a šatstva, prevádzku osobného motorového vozidla, starostlivosť o psa, prepravu, opatrovanie, osobnú asistenciu). K jednorazovým peňažným príspevkom patrí príspevok na kúpu auta, na kúpu, úpravu a výcvik používania pomôcky, na kúpu zdvíhacieho zariadnia, na opravu pomôcky, na úpravu bývania a garáže.

Príspevky si treba vybavovať vtedy, keď máte k dispozícii aktuálne výsledky preventívnej prehliadky u lekára.

Každému by príspevok prišiel vhod, ale zákon je prísny. Opotrebovanie bielizne priznáva ťažko zdravotne postihnutým, ležiacim v ťažkých stavoch, bežný diabetik ho nedostane. Pri posudzovaní nároku na príspevok na auto nejde o to, aby sa človek dostal k lekárovi, správna odpoveď znie, že auto potrebujete na to, aby ste zvládali bežný život, na odvoz do práce, na kultúru a podobne. Diagnóza DM u dieťaťa nie je dôvodom na pridelenie príspevku na auto. Nerobte z dia-detí to, čo si choroba nevyžaduje. Inak, pre dieťa s cukrovkou je dôležitý pohyb – ak sa dá, malo by čo najviac chodiť peši. Ak chcete predložiť účty za prevoz taxíkom, počítajte s tým, že sociálne úrady si ich preverujú, aby sa táto forma finančnej výpomoci nezneužívala a aby niekto nepredkladal na vyúčtovanie bločky, ktoré mu daroval taxikár. Na zdvíhacie zariadenie má nárok diabetik s diabetickou nohou po cievnej príhode. Ako novinka bolo ponúknuté monitorovanie a signalizácia pomoci (hodinky, ktoré vyslali signál, keď postihnutý človek potreboval pomoc), ale o túto formu nebol záujem.

Zaregistrovali sme, že diagnóza DM u dieťaťa v niektorých prípadoch vplýva negatívne aj na rodiny. Niektorí otcovia nezvládajú povinnosti, ktoré ochorenie ich dieťaťa prináša, rodičia si vzájomne vyčítajú, aj keď nemajú čo. Problémy v školách a školských jedálňach tiež existujú, hoci by nemuseli byť, je to vždy o ľuďoch. V Žiline napríklad existuje rozvoz špeciálnej stravy pre deti s cukrovkou, s celiakiou a dokonca aj s histamínovou toleranciou. Ako vidíme, keď sa chce, dá sa všetko. Edukácia učiteľov a kuchárok v školských kuchyniach, aby pochopili situáciu, je veľmi dôležitá. Zaznamenali sme vysmievanie a šikanu v školách. Týmto psychopatologickým javom sa dá predísť tým, že škola poskytne deťom primerané informácie o cukrovke, ktorú má ich spolužiak.

Najmä u mladších diabetikov sa objavujú aj poruchy prijímania potravy, okrem anorexie a bulímie aj ortorexia, teda prehnané až chorobné sústreďovanie pozornosti na to, čo človek konzumuje. Na sociálnych sieťach sa združujú skupiny ľudí s rôznymi diagnózami, vrátane cukrovky, ktorí ignorujú overené stravovacie odporúčania a namýšľajú si, že budú zdravší, ak vylúčia niektoré druhy potravín, prípadne budú jesť len surovú stravu, diabetici skúšajú aj pôsty, tým všetkým si môžu nenávratne poškodiť organizmus a ohroziť svoje zdravie i životy. Niektoré rady na sociálnych sieťach, ktoré si navzájom poskytujú laici, sú zlé, mali by byť dokonca až trestné. Pani Bukovská spomenula prípad 16-ročnej diabetičky z južného Slovenska, ktorá umrela, lebo sa v čase, keď rodičia neboli doma, radila o tom, ako má zvládnuť vysokú glykémiu, s diabetikmi na sociálnej sieti, namiesto toho, aby hľadala pomoc na pohotovosti.

 

Posledná úprava 30.12.2020
redakcia

PR / záznam z tlačovej besedy / z edukačnej prednášky