Diabetik za volantom auta

Napísal 

"Keď sme sa pýtali diabetikov na ich skúsenosti so šoférovaním, s prekvapením sme zistili, že až 56 % z nich si počas dlhších jázd nemeria glykémie a nemajú pri sebe v aute rýchle sacharidy. Podľa nášho prieskumu polovica diabetikov prvého typu a tri štvrtiny diabetikov druhého typu nikdy nepreberali problematiku šoférovania s lekárom," tieto varujúce poznatky odzneli počas edukačnej akcie Život na hrane 2017.

O tom, či diabetik môže šoférovať alebo nie, hovorila diabetologička Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. z košickej ambulancie Human Care toto: – Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná. Určite by nebol namieste celoplošný zákaz. Rozhodujú viaceré okolnosti: typ diabetu, spôsob liečby, stav kompenzácie a najmä stav zraku a ciev, ktoré môžu byť diabetom poškodené. Diabetik bez závažných komplikácií, dobre kompenzovaný a schopný rozoznávať príchod hypoglykémie, ten šoférovať, samozrejme, môže.

Na Slovensku od 1. apríla 2014 platí Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 467/2013 o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Medzi choroby, ktoré spôsobujú zdravotnú nespôsobilosť viesť motorové vozidlo, je zaradená aj „cukrovka s očnými, nervovými komplikáciami alebo s opakovaným výskytom kómy a chorí na cukrovku v takom stave, ktorý nesporne obmedzuje ich telesnú a duševnú schopnosť viesť motorové vozidlo“. Posudzovanie zdravotnej schopnosti má v kompetencii praktický lekár. Posudzuje celkový zdravotný stav pacienta: sluch, zrak, psychický stav, nervový systém, svaly, kĺby, aktuálne výsledky liečby diabetu, výskyt hypoglykémií, pravidelné meranie glykémií a ich zapisovanie a dodržiavanie diétnych a liečebných odporúčaní. Dôležitým kritériom pre posudzujúceho lekára nie je ani tak diagnóza DM ako to, či je konkrétny šoférujúci diabetik schopný rozoznať nástup hypoglykémie.

Čo by mal teda vedieť – a hlavne urobiť – diabetik, keď si sadne za volant auta? Že v záujme vlastnom aj spolucestujúcich osôb by mal počas celej cesty udržiavať glykémie v rozpätí medzi 5,5 až 9 mmol/l. Je nevyhnutné, aby si pred dlhšou cestou zmeral glykémiu, a glykémie meral pravidelne počas celej cesty. Na dlhú cestu si radšej zabezpečte aj druhého šoféra, s ktorým sa budete za volantom striedať. Na zvládnutie cesty si naplánujte dostatočný čas a doprajte si pravidelné zdravotné prestávky. Treba mať na pamäti, že dlhé šoférovanie vyčerpáva diabetika viac ako zdravého človeka. V aute vždy musíte mať na dosah sladený nápoj alebo iný zdroj rýchlych cukrov ako prvú pomoc pri príznakoch hypoglykémie.

Ak sa hypoglykémia začína prejavovať, zastavte čo najskôr auto, vypnite motor a užite glukózu. Za volant môžete opäť sadnúť až vtedy, keď si nameriate glykémiu nad 5,5 mmol/l. Po ústupe prejavov je bezpečné šoférovať opäť najskôr po 15 minútach – ak je to možné, túto prestávku si radšej predĺžte. Treba totiž počítať s tým, že mozgová bunka „beží na cukor“ a pri výpadku cukru počas hypoglykémie trvá mozgu dlhšie, kým sa opäť zregeneruje a naštartuje; väčšinou potrebuje až 45 minút, kým dokáže opäť dostatočne reagovať. Po prekonaní hypoglykémie je teda najbezpečnejšie vypnúť motor a dať si aspoň 45 minútovú pauzu, aby sa plne obnovili reflexné reakcie mozgu. Neriskujte, ide o veľa!

Pre istotu na záver zopakujeme ešte raz základné bezpečnostné pravidlá pri vedení motorového vozidla diabetikom:

1. diabetik by mal absolvovať edukáciu u svojho lekára
2. nosiť v aute glukometer, prúžky a rýchle sacharidy
3. šoférovať len pri glykémii vyššej ako 5,5 mmol/l
4. v prípade nižšej glykémie užiť sacharidy a počkať
5. kontrolovať si glykémiu počas jazdy približne 1x za hodinu
6. ak sa počas jazdy motorovým vozidlom vyskytne hypoglykémia, diabetik má :
    a. zastaviť vozidlo najrýchlejšie, ako je to možné
    b. vybrať kľúče zo zapaľovania
    c. odmerať  glukometrom glykémiu a užiť 15 g sacharidov
    d. skontrolovať hladinu glykémie o 15 minút, ak sa neupraví nad hodnotu 5,5 mmol/l, užiť ďalšie sacharidy
7. Po prekonanej hypoglykémii nešoférovať aspoň 45 minút.

Zostručnený záznam edukačnej prednášky z projektu Žijeme na hrane 2017, viac o akciách a termínoch nájdete: Život na hrane a Dia dni v lekárňach

Keďže od 1. 1. 2018 platí nová smernica EÚ, ktorá upravuje zdrabvotnú pôsobilosť pri vedení motorového vozidla, pozrite si upresňujúce informácie k tejto zmene legislatívy v článku Diabetici za volantom, pozor! Od 1. 1. 2018 platí nová smernica EÚ

 

Posledná úprava 03.11.2020
redakcia

PR / záznam z tlačovej besedy / z edukačnej prednášky